Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Starogard Gdański  tel. (58) 56 099 31

Profile

Layout

Cpanel

stop dla skrajnego okrucieństwa

W dniu 26.11.2014 r. o godzinie 12.00 pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się demonstracja, której celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec przyjęcia nowej Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.Planowana ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy UE i przynajmniej w teorii wprowadzić wyższe standardy ochrony dla zwierząt doświadczalnych, jednakże proponowany projekt w istocie zmierza do ograniczenia tej ochrony pod wieloma względami i w swej obecnej treści został poddany istotnej krytyce przez organizacje ochrony zwierząt i ekspertów.

Do najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań należy w szczególności dopuszczenie eksperymentowania na zwierzętach bezdomnych, co pod rządami obecnie obowiązującego prawa jest niedopuszczalne. Ustawa bagatelizuje również znaczenie czynnika społecznego w pracach komisji orzekającej o dopuszczalności przeprowadzenia eksperymentu oraz zawiera inne przepisy, które powodują, że jej przyjęcie w obecnym kształcie byłoby niedopuszczalne.

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na zachowaniu standardów ochrony zwierząt w Polsce, aby przyłączyli się do manifestacji.

http://www.dailymotion.com/video/x62n86_test-cywilizacji-peta_animals?start=4